ladvenica.sk

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Sme čisto slovenská, zákaznícky orientovaná, dopravno–zasielateľská firma pôsobiaca na trhu od roku 1992. Postupným rozširovaním, inovatívnym, slušným, otvoreným a flexibilným prístupom, so vzťahmi, založenými na vzájomnej dôvere, lojalite, rešpekte a úcte k sebe samým a k našim partnerom, sa nám podarilo vybudovať firmu so silným ľudským potenciálom.

Neustálym vzdelávaním, sledovaním moderných trendov v odvetví, pozorným načúvaním našich súčasných a možno aj budúcich partnerov sa snažíme napredovať v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví. Našou cieľovou skupinou zákazníkov sú malé a stredne veľké výrobné podniky pôsobiace v automobilovom alebo strojárenskom priemysle, ktoré kladú veľký dôraz na vysokú kvalitu a flexibilitu. Ponúkame riešenia šité na mieru za primeranú cenu v zabehnutom a dobre fungujúcom systéme. Našou snahou nie je presadzovať nízkymi cenami, ale kvalitnými, komplexnými službami a individuálnym prístupom k zákazníkovi. Dôkazom našej správnej orientácie na zákazníka sú aj naše referencie.

Na podnet našich obchodných partnerov, sme začali od roku 2006 poskytovať aj skladovacie služby,
baliace služby a cross docking.
V roku 2006 sme si obstarali starší sklad, ktorý sme v roku 2007 zrekonštruovali
a zriadili sme si tu sídlo našej spoločnosti.

Sme držiteľmi certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000.

Našimi certifikovanými oblasťami sú:
Vnútroštátna a medzinárodná doprava
Zasielateľstvo
Skladovanie pre automobilový priemysel

V súčasnosti náš tým pozostáva z 50 spolupracovníkov podľa organizačnej štruktúry.