ladvenica.sk

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

DOPRAVA
VNÚTROŠTÁTNA DOPRAVA

MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA

JIT

Dodávky v režime „Just in time“ minimalizujú Vaše zásoby. Tovar je dodaný
v presne určenom čase „priamo na výrobnú linku“. Táto forma dodávok kladie dôraz na maximálnu spoľahlivosť vozidiel, skúseného a zodpovedného vodiča.

MILKRUN
Pokiaľ máte viacerých dodávateľov v určitej oblasti, potrebujete vyriešiť vracanie prázdnych obalov a chcete optimalizovať dopravné náklady, tak táto forma
dopravy je pre Vás to najlepšie riešenie.

ONE WAY
Ak vyvážate alebo dovážete a nepotrebujete vracať alebo zvážať prázdne obaly.

ROUNDTRIP
Tzv. kolečko je pre Vás najoptimálnejším riešením v prípade, ak posielate zákazníkovi vratné obaly, zvážate si Vaše vratné obaly alebo nejakým iným spôsobom viete vozidlo vyťažiť tam aj späť.

EXPRESS

V závislosti od cieľovej destinácie Vám môžeme zabezpečiť dodanie tovaru
v čo najkatšom možnom čase.